Siyaset Haber Girişi: 16.06.2022 - 14:12, Güncelleme: 16.06.2022 - 15:03

“Endüstri Bölgeleri Kanun Teklifi” kabul edildi

 

“Endüstri Bölgeleri Kanun Teklifi” kabul edildi

Endüstri Bölgeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' nin görüşmeleri Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda yapılarak kabul edildi.
Ak Parti Gaziantep Milletvekili TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu Üyesi Erdoğan, verdiği kanun teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu kanun teklifini Ak Parti Grubu ile ilk imza sahibi olarak şahsım başta olmak üzere tasarıda imzası bulunan 61 milletvekili arkadaşımla ve kamunun değerli bürokratları ile ciddi bir emek ve mesai vererek hazırladık diyen Erdoğan sözlerine söyle devam etti. Sanayi ve Ticaret Komisyonunda sunumunu yaptığım ve kabul edilen yasa teklifi ile Endüstri bölgelerinin, dengeli büyüme ve kalkınmanın sağlanması, istihdamın artırılması ve bir üretim iklimi oluşturarak kaynakların daha etkin kullanılması amacıyla faaliyet gösterdiğini, Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olan ve hızla büyüyen sanayi sektörünün geliştirilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın uygulamakta olduğu endüstri bölgeleri (EB) politikaları nitelikli sanayi alanlarının oluşturulmasında OSB uygulamaları yanında ciddi bir yere sahip olduğunu söyledi. Komisyon Üyesi Erdoğan, Toplam büyüklüğü 17.885 hektara ulaşan  3 karma endüstri bölgesi, 4 ihtisas endüstri bölgesi, 6 münferit yatırım yeri ve 15 özel endüstri bölgesi olmak üzere toplam 28 endüstri bölgesi sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Resmi Gazete’de ilan edilmiştir. Bu endüstri bölgelerimizin şu an yarısı yatırımlarına ve proje çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. Diğer yarısı ise yatırımlarını tamamlayarak üretime geçmiştir. Üretimde olan endüstri bölgelerimizde 2021 yılı sonu itibariyle 31.585 kişi istihdam edilmektedir. Bu bölgelerimizde 2021 yıl sonu rakamlarına göre 10,93 milyar dolar ihracat gerçekleştirilmiştir. Yatırımcılarımız tarafından üretilen ithal ikame ürünler ile birlikte cari açığın azaltılmasına yaklaşık 8,36 Milyar Dolar katkı sağlanmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından ilan edilen endüstri bölgeleri sayesinde, endüstri bölgelerinin imkan ve olanaklarından faydalanmak isteyen yatırımcılarımız tarafından yaklaşık 32 milyar dolarlık ilave sanayi yatırımı aktive edilmiştir. Önümüzdeki dönemde söz konusu yeni yatırımların tamamının gerçekleştirilmesi durumunda; cari açığımızın azaltılmasına yıllık 34,8 milyar dolar katkı sağlanması ve toplam 99.000 kişiye ilave iş imkânı sunulması hedeflenmektedir. Sahadan gelen geri dönüşler ve Bakanlığın endüstri bölgeleri uygulamalarından edindiği tecrübeler ile oluşturulan Teklif çerçevesinde, büyük ölçekli, stratejik ve entegre yatırımlar için uygun bir yatırım ortamı sağlayan endüstri bölgelerinin daha işlevsel hale getirilmesi, ülke ekonomisine katkı sağlayacak, istihdam ve üretim merkezi olan sanayi alanlarının oluşturulması ve söz konusu alanlara nitelikli yatırımcıları hızlı bir şeklide çekmek amaçlanmaktadır. Bu amaçlar çerçevesinde, endüstri bölgeleri uygulamalarında sadeleştirmeye gidilerek benzer kuruluş, ilan vb. süreçlere tabi olan, karma, ihtisas, münferit ve özel endüstri bölgesi türleri “endüstri bölgesi” ve “özel endüstri bölgesi” olarak iki tür olarak yeniden düzenlenmektedir. İhtisas endüstri bölgesi ve münferit yatırım yerine ilişkin hükümler kaldırılarak mevzuat sadeleştirilmektedir.    Yatırımcılar ve altyapının geliştirilmesinden sorumlu yönetici şirketlerden gelen talepler doğrultusunda, yine endüstri bölgelerinde yatırımları daha cazip hale getirebilmek amacıyla, taahhüt edilen yatırımların belli bir sürede tamamlanması şartıyla, uzun dönem tahsis edilen alanların mülkiyetinin devri mümkün kılınmaktadır. Bu sayede üretim taahhütlerini yerine getirip istihdam ve ihracata katkı sağlayan sanayicilerimizin talepleri halinde yapmış oldukları tesislerin mülkiyeti alabilme imkanı sağlanmıştır. Endüstri bölgelerinde yer alacak yatırımcıların organize sanayi bölgelerinde olduğu gibi özellikle elektrik, doğalgaz su vb. altyapı ihtiyaçlarını tek durak ofis mantığı ile doğrudan endüstri bölgesi yönetimleri aracılığıyla karşılayabilmesi, daha uygun fiyatla, daha sağlıklı ve sürekli enerji temin edebilmesi için düzenleme yapılmıştır. Mevcut endüstri bölgelerinin ilave alan talepleri, kamulaştırma, ÇED süreci, altyapı vb. konularda düzenleme yapılarak uygulamaya ilişkin hususlara açıklık getirilmiş, bürokrasinin azaltılarak uygulanabilirliğin arttırılması amaçlanmıştır. Sonuç olarak, hazırladığımız bu Teklif ile; Ülkemizin yüksek teknolojiye dayalı, verimli, çevreye duyarlı, dışa bağımlılığı azaltan ve yüksek katma değerli bir üretim yapısına sahip olmasının en önemli itici unsurlarından biri olan endüstri bölgesi uygulamalarının nicel ve niteliksel gelişimini sağlamayı amaçlıyoruz. Endüstri bölgeleri konusunda geçmişte olduğu gibi bundan sonra da özverili bir şekilde çalışmalar sürdüreceğiz, dedi.
Endüstri Bölgeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' nin görüşmeleri Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda yapılarak kabul edildi.

Ak Parti Gaziantep Milletvekili TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu Üyesi Erdoğan, verdiği kanun teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu kanun teklifini Ak Parti Grubu ile ilk imza sahibi olarak şahsım başta olmak üzere tasarıda imzası bulunan 61 milletvekili arkadaşımla ve kamunun değerli bürokratları ile ciddi bir emek ve mesai vererek hazırladık diyen Erdoğan sözlerine söyle devam etti.

Sanayi ve Ticaret Komisyonunda sunumunu yaptığım ve kabul edilen yasa teklifi ile Endüstri bölgelerinin, dengeli büyüme ve kalkınmanın sağlanması, istihdamın artırılması ve bir üretim iklimi oluşturarak kaynakların daha etkin kullanılması amacıyla faaliyet gösterdiğini, Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olan ve hızla büyüyen sanayi sektörünün geliştirilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın uygulamakta olduğu endüstri bölgeleri (EB) politikaları nitelikli sanayi alanlarının oluşturulmasında OSB uygulamaları yanında ciddi bir yere sahip olduğunu söyledi.

Komisyon Üyesi Erdoğan, Toplam büyüklüğü 17.885 hektara ulaşan  3 karma endüstri bölgesi, 4 ihtisas endüstri bölgesi, 6 münferit yatırım yeri ve 15 özel endüstri bölgesi olmak üzere toplam 28 endüstri bölgesi sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Resmi Gazete’de ilan edilmiştir.

Bu endüstri bölgelerimizin şu an yarısı yatırımlarına ve proje çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. Diğer yarısı ise yatırımlarını tamamlayarak üretime geçmiştir. Üretimde olan endüstri bölgelerimizde 2021 yılı sonu itibariyle 31.585 kişi istihdam edilmektedir. Bu bölgelerimizde 2021 yıl sonu rakamlarına göre 10,93 milyar dolar ihracat gerçekleştirilmiştir. Yatırımcılarımız tarafından üretilen ithal ikame ürünler ile birlikte cari açığın azaltılmasına yaklaşık 8,36 Milyar Dolar katkı sağlanmıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından ilan edilen endüstri bölgeleri sayesinde, endüstri bölgelerinin imkan ve olanaklarından faydalanmak isteyen yatırımcılarımız tarafından yaklaşık 32 milyar dolarlık ilave sanayi yatırımı aktive edilmiştir. Önümüzdeki dönemde söz konusu yeni yatırımların tamamının gerçekleştirilmesi durumunda; cari açığımızın azaltılmasına yıllık 34,8 milyar dolar katkı sağlanması ve toplam 99.000 kişiye ilave iş imkânı sunulması hedeflenmektedir.

Sahadan gelen geri dönüşler ve Bakanlığın endüstri bölgeleri uygulamalarından edindiği tecrübeler ile oluşturulan Teklif çerçevesinde, büyük ölçekli, stratejik ve entegre yatırımlar için uygun bir yatırım ortamı sağlayan endüstri bölgelerinin daha işlevsel hale getirilmesi, ülke ekonomisine katkı sağlayacak, istihdam ve üretim merkezi olan sanayi alanlarının oluşturulması ve söz konusu alanlara nitelikli yatırımcıları hızlı bir şeklide çekmek amaçlanmaktadır.

Bu amaçlar çerçevesinde, endüstri bölgeleri uygulamalarında sadeleştirmeye gidilerek benzer kuruluş, ilan vb. süreçlere tabi olan, karma, ihtisas, münferit ve özel endüstri bölgesi türleri “endüstri bölgesi” ve “özel endüstri bölgesi” olarak iki tür olarak yeniden düzenlenmektedir. İhtisas endüstri bölgesi ve münferit yatırım yerine ilişkin hükümler kaldırılarak mevzuat sadeleştirilmektedir.   

Yatırımcılar ve altyapının geliştirilmesinden sorumlu yönetici şirketlerden gelen talepler doğrultusunda, yine endüstri bölgelerinde yatırımları daha cazip hale getirebilmek amacıyla, taahhüt edilen yatırımların belli bir sürede tamamlanması şartıyla, uzun dönem tahsis edilen alanların mülkiyetinin devri mümkün kılınmaktadır. Bu sayede üretim taahhütlerini yerine getirip istihdam ve ihracata katkı sağlayan sanayicilerimizin talepleri halinde yapmış oldukları tesislerin mülkiyeti alabilme imkanı sağlanmıştır.

Endüstri bölgelerinde yer alacak yatırımcıların organize sanayi bölgelerinde olduğu gibi özellikle elektrik, doğalgaz su vb. altyapı ihtiyaçlarını tek durak ofis mantığı ile doğrudan endüstri bölgesi yönetimleri aracılığıyla karşılayabilmesi, daha uygun fiyatla, daha sağlıklı ve sürekli enerji temin edebilmesi için düzenleme yapılmıştır.

Mevcut endüstri bölgelerinin ilave alan talepleri, kamulaştırma, ÇED süreci, altyapı vb. konularda düzenleme yapılarak uygulamaya ilişkin hususlara açıklık getirilmiş, bürokrasinin azaltılarak uygulanabilirliğin arttırılması amaçlanmıştır.

Sonuç olarak, hazırladığımız bu Teklif ile; Ülkemizin yüksek teknolojiye dayalı, verimli, çevreye duyarlı, dışa bağımlılığı azaltan ve yüksek katma değerli bir üretim yapısına sahip olmasının en önemli itici unsurlarından biri olan endüstri bölgesi uygulamalarının nicel ve niteliksel gelişimini sağlamayı amaçlıyoruz. Endüstri bölgeleri konusunda geçmişte olduğu gibi bundan sonra da özverili bir şekilde çalışmalar sürdüreceğiz, dedi.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve gazeteekspres.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.