“SGK borçları yeniden yapılandırılıyor”

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
“SGK borçları yeniden yapılandırılıyor”
17 Kasım tarihi itibariyle Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanun ile SGK borçlarının yeniden yapılandırılıyor. SGK Borçlarının yapılandırılmasına ilişkin açıklamalarda bulunan SGK Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun, yapılandırma kararının önemli bir fırsat olduğunu, SGK Borçlarının yeniden yapılandırıldığını belirtti.

SGK Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun, 17 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanun ile SGK borçlarının yeniden yapılandırıldığını, yapılandırma kapsamına hangi borçların girdiğini, başvuru süresinin ve ödeme şekillerinin nasıl yapılacağı konusunda açıklamalarda bulundu.

Kanun kapsamına giren borçların yeniden yapılandırıldığını söyleyen Uzun, “2020/Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş Sigorta primleri, Genel sağlık sigortası primleri, İşsizlik sigortası primi, 31.12.2020’den önce kesinleşen idari para cezaları, İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu borçları, Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan borçları, BAĞ-KUR sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet süresinin ihyası halinde doğan borçları, İsteğe Bağlı ve Topluluk sigortası primleri, Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların henüz ödenmemiş fer’ileri, 5510/Ek-5 ve Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primleri, 6183/48 ncı madde kapsamında taksitlendirilen borçları, yapılandırılmaktadır.

GSS PRİM BORÇLARI YAPILANDIRILIYOR

2020 Ağustos ayı ve öncesine ait genel sağlık sigortası prim borçları aslının, 30.04.2021 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammının tahsilinden vazgeçilecektir. Gelir testine hiç gitmeyen genel sağlık sigortalılarının ise 31.03.2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları gerekmektedir. Hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin 1/3’ü altında olduğunun tespit edilmesi halinde Gss borçları silinecektir.

TAKSİTLER İKİ AYDA BİR ÖDENECEK

Yapılandırmadan yararlanmak için 31/12/2020 tarihine kadar başvuruda bulunulması ve yapılandırılan tutarın peşin veya ilk taksitinin en son 01.03.2021 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin %90’ı, 2 taksitle ödemede ise %50’si silinecektir. Son ödeme tarihinin tatile denk gelmesi halinde ödeme süresi takip eden ilk iş günü mesai sonunda bitecektir. Müracaattaki taleplerine göre yapılandırma borçları 6, 9, 12, 18 taksitle 2 ayda bir olmak üzere ödenebilecektir. Ödemeler kredi kartıyla yapılabilecektir.

SON BAŞVURU 31 ARALIK

17 Kasım tarihinde başlayan yapılandırmanın 31 Arlaık tarihinde sona ereceğini söyleyen Uzun, “İşverenler, prim ve ilgili borçları için e-sigorta kanalıyla, elden ya da posta yoluyla ilgili SGİM/SGM’ye, Primlerini kendi ödeyenlerce, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu yerdeki SGİM/SGM’ye BAĞ-KUR (4/b) sigortalıları prim borçları için e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir SGİM/SGM’ye Kamu İdarelerinin (4/c) borçluları için e-sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı’na, Kamu idarelerinin idari para cezaları için ise, e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu SGİM/SGM’ye Başvuru Yapılabilecektir. BAĞ-KUR (4/b) sigortalıları ihya borçları için dosyalarının olduğu SGİM/SGM’ye 31.01.2020 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir.

BORÇLARI YAPILANDIRMAK AVANTAJ SAĞLIYOR

Borçların gecikme zammı ve gecikme cezası silinmekte Yİ-ÜFE’ye göre güncellenen borcun peşin ödenmesi halinde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin %90’ı, 2 taksitle ödenmesi halinde ise %50’si silinmektedir. Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmemektedir. Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılmaktadır.

Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmamaktadır. Yapılandırma da ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi durumunda borcu yoktur yazısı alınabilmektedir. Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşviklerinden  yararlanılmaktadır. Borcu yapılandıranların, ilk taksiti ödemeleri ve cari dönemde 60 günden fazla borcunun olmaması şartı ile kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir. Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca yapılandırılan borçlar, aylık dönemler halinde azami 120 eşit taksitte ödenebilmektedir. İl özel idareleri ve spor kulüplerince yapılandırılan borçlar ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilmektedir.

İHALE VE İNŞAAT İŞ YERLERİ BORÇLARI YAPILANDIRILACAK

Tüm borçlarının tamamının peşin veya taksitle ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı verilebilmektedir. Tüm borçları karşılayacak tutarda teminat verilmesi halinde, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı verilebilmektedir. Yapılandırmanın devamı için ilk 2 taksitin süresinde ödenmesi zorunludur.

İlk 2 taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte, bir takvim yılı içerisinde en fazla 2 taksit ödemesinin aksatılabileceği, 2 den fazla taksit ödemesinin aksatılması veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma bozulacaktır. Ancak; Taksitli ödemelerde  (taksit tutarının %10’unu geçmemek üzere) 10 TL tutarındaki eksik ödemeler yapılandırmayı bozmayacaktır. Yapılandırmanın bozulması halinde, borçlular ödedikleri taksit tutarı kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

BAĞ-KUR PRİM BORÇLARI SİLENECEK

Prim borcu bulunan Bağ-Kur sigortalılarının borçlarını 01.02.2021 tarihine kadar ödeyememeleri veya yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde, 31.10.2020 (Ekim ayı dahil) tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak ve prim borçları silinecektir. Faaliyetleri devam edenlerin ise sigortalılıkları tekrar 01.11.2020 tarihi itibariyle yeniden başlatılacaktır. 31.10.2020 tarihinden önce Bağ-Kur prim borcu olup, borcunu sildirmek isteyenlerin SGK’ya gelmelerine veya her hangi bir talepte bulunmalarına gerek kalmadan borçları sistem tarafından 01.02.2021 tarihinde otomatik olarak silinecektir. Gss prim borcu olanların SGK’ya gelmelerine gerek kalmadan veya her hangi bir başvuru şartı aranmadan borçların faizi otomatik olarak silinmiştir. Gss prim aslı borçlarının ise en geç 30.04.2021 tarihine kadar Bankalardan ödenmesi gerekmektedir.

“İŞLEMLER E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLİR”

Bu yapılandırmanın bir fırsat olduğunu aktaran Uzun, “Ancak borçlularımızın Kovid-19 virüsü nedeniyle Kuruma gelmeden başvuruda bulunmaları mümkün. Başvurular, internet üzerinden e-Devlet veya e-SGK aracılığı ile yapmaları çok isabetli olacaktır. Gerek teşviklerden faydalanmak için işverenlerin gerekse sağlıktan faydalanmak için Bağ-Kur ve GSS sigortalıların borçlarını yapılandırmaları ve zamanında ödemeleri gerekiyor. Borçlarını taksitli olarak yapılandıranların kişiler, ödemelerini iki ayda bir yapacak. Yapılandırmanın bozulmaması için taksit ödemelerinin aksatmaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

M.TÜRKMEN

Kaynak:ÖZEL HABER

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
“Zorunlu olmadıkça gelmeyin!”Önceki Haber

“Zorunlu olmadıkça gelmeyin!”

Çimento sıkıntısı çözüme kavuştu…Sonraki Haber

Çimento sıkıntısı çözüme kavuştu…

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!