Muzaffer Soran

Muzaffer Soran

Mail: [email protected]

AKTİF GRUP SEÇİME HAZIR

28 – 29 Mayıs 2016 tarihinde Mali Müşavirler yeni dönem yöneticilerini belirlemek üzere, seçime gidiyor. Gaziantep Mali Müşavirler Odası 2000’e yaklaşan üye sayısıyla, Ticaret ve Sanayi Odalarından sonra, en çok üyeye sahip konumu ile Türkiye’nin 6. büyük odası olma özeliğindedir.

 

Aktif Grup; Mehmet Nabioğlu Başkanlığında, gençlik, meslek ve eğitim sloganı ile seçimde ses getirecek projelerle seçimin favorisi olmaya adaydır.

 

Aktif Grup; birçok sorunu olan ve çözüm bekleyen mesleki sorunlara seçim bildirisine yer vererek, çözüm odaklı ve vizyonu olan yönetim kadrosu ile tüm gücü ile üyelerinin yanında yer alacağını kamuoyuna duyurdu.

 

Bu çerçevede ilk olarak güçlü bir oda yönetiminde görev alacak kurullar basın toplantısı ile açıklanarak üyelere tanıtıldı ve seçim çalışmalarına başlandı.

 

Üyelerini ve aday meslek mensuplarını, sadece seçimlerde hatırlamayan, seçim sonrası da mesleki, sosyal ve kültürel amaçlı etkinlikler ile ayrıştıran değil, birleştiren, tüm meslek mensuplarını kucaklayan bir düşünce ile projeler hazırlandı.

 

İlk proje olarak, mesleğe yön verecek genç meslektaşların ve meslek adayı stajyerlerin oluşturduğu, Gençlik Meclisi toplandı. Tamamı gençlerden oluşan ve gençlik meclisini sevk ve idare edecek genç temsilciler, kendi yöneticilerini seçerek, Yürütme Kurulunu oluşturdu ve sorunlarını, mesleki sıkıntılarını, karşılaştığı güçlükleri ve çözüm önerilerini tartışarak, bundan sonraki çalışmalara ışık tutacak, sonuç bildirisini yayınladı.

 

Bu meclis; seçim yatırımı olmayıp, seçimlerden sonra, gençlik ve stajyer meclisi olarak faaliyetlerine devam edecektir. Türkiye’nin ilk gençlik meclisi olma özelliğini taşıdığından, diğer SMM odalarına da örnek bir davranış olmaya adaydır.

 

Aktif grup; gençlik meclisi gibi Türkiye’de yeniliklere imza atarak, Odanın prestijini yükselten ve rol model bir oda olma yolunda ilerlemektedir.

 

Seçim bildirisinde yer alan hedefleri, ana başlıklar halinde şöyle sıralayabiliriz. :

-Mesleğin, meslektaşın ve Oda’nın saygınlığının artırılması,

-Siyasetten uzak, her türlü görüşe ve inanışa eşit mesafede duran, kadın – erkek eşitliğine ve demokrasiye inanan, yeniliklere açık, çağdaş bir oda yönetimi oluşturma,

-Mücbir sebeplerin ve mesleki yıpranma süreçlerinin uygulanması için gerekli girişimlerde bulunma,

-Mesleki unvanda bulunan “serbest” kelimesinin kaldırılarak, sadece “Mali Müşavir” unvanını kullanmak için girişimlerde bulunma,

-Emniyet bildirimleri, TÜİK ve diğer kurumlara verilen bilgi ve bildirimlerin var olan ulusal veri tabanından alınması konusunda girişimlerde bulunma,

-Odaya bağlı, Üniversite ve Ticaret liseleri ile işbirliği yaparak ortak eğitim kadrosu oluşturma, bu eğitimcilerin konusunda uzmanlaşarak bilgi ve tecrübelerini meslektaşlara seminerlerle, bilgilendirme toplantıları ile istifadesine sunma,

-Meslek mensuplarına ve ailelerini yönelik, sosyal ve kültürel dallarda eğitici ve geliştirici kurslar düzenleme 

-Tüm eğitim faaliyetlerinin ücretsiz düzenlenmesini sağlama,

-Bağımlı meslek mensuplarını koruyucu ve gözetici ücret tarifesini meslek odaları aracılığı ile işverenlere gönderilmesi ve uygulanmasını sağlama,

-Bağımlı meslek mensupları ile işvereni arasında oluşabilecek sorunları çözme noktasında yardımcı olma,

-Bağımlı meslek mensupları için O.S.B.’de organize sanayi temsilciliği açma,

-Oda bünyesinde, vergi ve SGK konularında danışma kurulu oluşturma,

-Üyelerimizin mesleki sorunlarını çözecek ve danışmanlık yapacak hukuk servisi kurma,

-TESMER Yönetim Kurulunu genç ve dinamik ekiple yenileyerek, aktif çalışmasını sağlama, 

-Meslektaş ve aday meslek mensuplarının tüm sorunları ile ilgilenecek etkin bir oda sekreteryası oluşturma,

-Aday meslek mensuplarının; SMM Staja giriş ve yeterlilik sınavları süresince karşılaşılabilecek sorunları için “acil çağrı merkezi” kurma,

-Aday meslek mensuplarının hak ve hukuklarını korumak, iş imkanlarını araştırmak, staj süresince eğitim ve sosyal etkinliklerini artırmaya yönelik insan kaynakları birimi kurmak,

-Aday meslek mensuplarına yönelik staja başlama, yeterlilik ve yabancı dil konusunda kurslar açma,

-TÜRMOB ve tüm kuruluşlarla ilişkileri geliştirerek, odayı en iyi bir şekilde temsil etme, doğu ve güney doğu odalarındaki önderliğimizi geliştirme ve Odamız eğitimcileri ile ortak aktiviteler yapma,

-Oda bünyesinde bulunan, Haksız Rekabet ve Etik Kurullarının tecrübeli üyelerle etkin ve verimli çalışmasını sağlama,

-Meslek mensupları ve aile bireyleri ile aday meslek mensuplarının; hastane, konaklama, akaryakıt, gıda, kırtasiye ve elektronik gibi mal ve hizmet üreten firmalarla anlaşmalar yaparak, indirimli ürün almalarını sağlama,

-Odamızın internet sitesi ve sosyal ağlarını yeniden düzenleyerek, tüm sosyal ağlardaki hesaplarını etkin ve işler hale getirme ve bu hizmetleri kesintisiz sağlayacak, bilişim danışmanı atama,

-Odamızın yayın organı dergiyi daha etkin hale getirme ve bu dergimizi elektronik ortama taşıyarak E-dergi yayınlama,

-Üyelere ve aday meslek mensuplarına açık, mesleki ve etik tüm düşüncelerin tartışıla bileceği ve söz alabileceği serbest kürsü oluşturma, 

-Odamıza ait hatıra ormanı oluşturmak için gerekli girişimlerde bulunma,   

 

Aktif Grup; tüm üyelerini birleşmeye, sen, ben kavgasından uzak, meslek etiğine uygun davranan, siyasetten uzak, her türlü düşünce ve inanışa eşit mesafede duran, kadın – erkek ayrımı gözetmeyen,  bağımlı – serbest ayrımı yapmayan, haksız rekabeti önlemeyi amaç edinen, genç ve tecrübeli sarmalına bürünen, dinamik kadrosu ile yönetime hazırdır.

 

Sen yoksan, bir eksiğiz sloganı ile Üyelerini seçime katılmaya ve oy kullanmaya çağırmakta ve destek beklemektedir. …. 

 

Facebook Yorum

Yorum Yazın