Orhan yalkın

Orhan yalkın

Mail: [email protected]

Bir Karikatür Üzerine

 İnternette dolaşırken gördüğüm yukarıdaki karikatür dikkatimi çekiverdi. Bu karikatürü görmeden önce Ekspres Gazetemizde yayımlanan, Sayın Abdülkadir Konukoğlu’nun Gaziantep Üniversitesi ile Muhasebe ve Finansman Akademisyenleri Deneği işbirliği ile düzenlenen “1. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu” açılışında yaptığı konuşmasını okumuştum. Her halde resme ilgi duymam bu konuşma olmuştur.

            Önce şunu belirtmeliyim; Abdülkadir Konukoğlu’nun söylediklerine aynen katılıyorum.

            Ancak ekonominin insanlar için olduğunu; ülke kalkınması ile birlikte o ülke bireylerinin de kalkınmasının gerektiğini, bir ekonomi hocası olarak, defalarca, söyleyip yazdım.

            xxx

            Ülkeler, genelde sanayi ile gelişir. Gelişmekte olan ülkelerde, sermaye birikimini sağlamak amacıyla, gelir dağılımı bakımından, üretim elemanları arasında adaletsizlikler görülebilir.

            Çünkü sermaye birikimi sayesinde yeni yatırımlar ve istihdam yaratılır.

            İş rayına oturduktan sonra, milli gelirin, üretim elemanları arasında adilane dağıtımı sağlanabilmelidir.

            Nitekim beyaz eşya fiyatlarını bir düşünün. Bugün, geçmişe göre fiyatları, enflasyona rağmen, bir hayli aşağı çekilmiştir.

Nedeni, eskiden üretimle elde edilen gelirden, müteşebbise daha çok payın kalmış olmasıdır. Bu suretle, eski fiyat ile yeni fiyat arasındaki fark yatırıma gitmiştir.         

            xxx

            Milli gelirin adilane paylaşılması, ülke ve bireylerinin birlikte kalkınmasının sağlanması, ekonominin amacıdır.

            Gönül ister ki konular tek yönlü beyan edilmesin; her yönüyle ele alınsın!

            Eğri oturup, doğru konuşmalı; yukarıdaki karikatür, ülkemizdeki milli gelir dağılımını ne güzelde ifade etmiş değil mi?

Facebook Yorum

Yorum Yazın