Orhan yalkın

Orhan yalkın

Mail: [email protected]

DOLARLA ÇALIŞANLAR

 

            Özellikle zenginlerimiz, yaşlılarına bakıcı olarak Gürcü, Kırgız, Özbek.…. bayanları tercih ediyorlar. İşin garip tarafı bu bayanlar, asgari ücretin çok üzerinde, hem de aylıklarının dolar olması şartıyla çalışıyorlar. Zengin yurttaşlarımızın yanı sıra orta halli yurttaşlarımız da bu gibi bakıcılara dolar vermek zorunda kalıyorlar.

***

            Gürcistan, Kırgızistan, Özbekistan gibi ülkeler Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinde iken Kolhozlar esasına göre geçimlerini sağlıyorlardı. Rusya bu ülkelere yollar, idare binaları yapmış ama herhangi bir meta üretecek fabrikalar kurmamıştı.

            1989 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağılınca, bu ülke vatandaşları sudan çıkmış balığa benzediler. Karınlarını doyuracak iş dalları yoktu. Çalışsalar bile ayda ellerine 100 dolar bile zor geçiyordu.

            Türk Milletinin bonkörlüğünden istifade ülkemize gelmeye başladılar ve aylıklarını dolar olarak almak istediler ve de alıyorlar.

            Diğer taraftan, Suriye’den ülkemize göç edenler arasında Türkmenler de var. Bunlar aylık 2.500,00 TL.’na çalışıyorlar. Her ikisi de yabancı oldukları halde aylıklarındaki farkı görüyorsunuz.

***

            Bazı yurttaşlarımız, doların yükselmesi karşısında aylıkların TL olarak ödenmesi konuşunda bakıcılarla anlaşmışlar. Ama hâlâ dolar olarak ödeme yapan, bonkör, zengin vatandaşlarımız var. Bunların bu şekilde davranmaları, orta sınıf vatandaşlarımızı zor duruma düşürmüş bulunuyorlar.

            ***

            İşin bir yönü de bu tür bakıcılık sebebiyle Gaziantep’te, halkımızın deyimiyle, birçok resmi olmayan şirketler kurulmuştur. Hatta bazı bu ülkelere mensup kadınlar Türk erkekleriyle evlenip, bakıcılık ticaretini mükemmelen ve rahatlıkla yapıyorlar.

            Tezgâh şöyle çalışıyor:

            Bakıcı ihtiyacı olan bir kimse, bu şirketlerden birini telefonla arıyor. Bakıcı konusunda anlaşıldığı taktirde şirket müşteriden 250 dolar bakıcı tedarik ücreti alıyor. Bakıcı kadın çalışıp bir ayını doldurunca şirket ondan da 250 dolar ücret alıyor.

            Bu şekilde çalışma ve kazanç devam ediyor.

            ***

            Bu konuda bakıcı ihtiyacı olanlar, bu gibi bakıcıların aylıklarını TL bazında ödemelidirler. Çünkü dolar başını alıp gidiyor; gücü yetmeyenleri zorda bırakmamalılar.

            Diğer taraftan Gaziantep Maliyesi bu işe el atmalı. Vergilendirilmeyen bu ücretlerin ve kazançların vergilendirilmesi için gereğini yapmalılardır. Bakıcı kadınlar Gelir Vergisinden muaf olabilirler. Ancak eleman tedarikçiler ne defter tutmakta ne de vergi vermektedirler.

            ***

            Temel 3. Sınıfa giden oğlu İdris’e sorar:

            -Çarpım cetveli öğrendiniz mi?

            -Öğrendik baba; der oğlu.

            -Söyle bakalım 5 kere 5 kaç eder?

            -25 eder; der İdris.

            Temel şaşırır:

            -Allah, Allah… Bizim zamanımızda da 25 ederdi. Bu bilimde hiç ilerlemiyor demek ki!

            ***

            “Mısır’daki sağır sultan bile duydu” derler ya; vergilendirilmeyen bu kazancı da bilmeyen yok. İnşallah Temel gibi hayret etmez yetkililer…

  Orhan YALKIN

             

Facebook Yorum

Yorum Yazın