Orhan yalkın

Orhan yalkın

Mail: [email protected]

NEYİN NESİ?

            İnsan “neyin nesi” demekten kendini alamıyor?

            İktisadi devlet teşekküllerinin hemen hepsinin satılması;

            Cennet gibi yerlerde ağaçların kesilmesi ve taşocakları açılmasına, siyanürle altın aranmasına izin verilmesi;

            Milletvekillerinin, eskiden olduğu gibi yetkilerini kullanamamaları;

            Covit 19 dolayısıyla 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yurttaşlarımıza sıkı uygulamaların reva görülmesi;

            Tarıma-hayvancılığa önem verilmemesi sonucu birçok gıda maddelerinin ithal edilmesi;

            Yap işlet devret için haddinden fazla taahhütler altına girilmesi;

            Siyasilerin birbirlerine “sayın” söylemlerinin yası sıra “Alçaklar, şerefsizler, namussuzlar….” gibi kendilerine yakışmayan sözler söylemesi;

            TÜİK’kin geçek dışı düzmece enflasyon oranları bulması;

            Din ile devlet işlerinin ayrılmaması;

            Halkın adalete karşı güvensizlik duyması;

            İcra dairelerinde dosyaları koyacak yerlerin kalmaması;

            Liyakata önem verilmemesi;

            Eğitimin, ülkeler sıralamasında çok gerilere düşmesi;

            Özellikle fiyatlara önce %100 bindirerek sonra %50 indirip uygulamasıyla tüketiciyi kandırması;

Dost ülkelerimizin hemen hemen hiç kalmaması;

            Milli Piyangonun özelleştirilmesi;

            Halk geçim sıkıntısı çekerken, tasarrufa gidilmemesi;

            Özellikle sahillerin betonlaşması;

            OYAK’ı kurup MEYAK’ı kurmayıp MEYAK için kesilen %5 kesintilerin tekrar iadesi;

            Köy Enstitüleri müfredat programının İnönü döneminde kırpılması ve 1950 Demokrat Parti iktidarında bu okulların kapatılması;

            Eğitim için öğretmene ve dersliklere ihtiyacı varken, diyanete binalar yapmak için müsaade edilmesi;

            Sınıfta kalmanın olmaması;

            Bir zamanlar haksız yere bazı kişilerin idam edilmeleri;

            Paramızın değer kaybetmesi;

            Yönetenlerin bazı önemli konularda aldatılmış olmaları;

            Satılan iktisadi devlet teşekküllerinin birçoğu üretim yapmayıp arsasını kullanması;

            Suriyeli sığınmacı göçmenlere hiçbir konu araştırılmadan vatandaşlık hakkı verilmesi;

            Bazı kişi ve kuruluşların vergilerinden bir kısmının silinmesi;

            Altından kalkınamayacak kadar çok borçlanılması;

            Yönetenlerin, muhalefetin önerilerine önem vermemesi;

            Neyin nesi?

 

                                                                                   Orhan YALKIN

           

           

Facebook Yorum

Yorum Yazın