Orhan yalkın

Orhan yalkın

Mail: [email protected]

SVAP

Ortalıkta hükümetimizin, Katar ile 15.000.000.000 Dolar’lık Svap anlaşması yaptığı söylentileri dolaşmaktadır. Normal bir işlemdir bu. Hükümetlerin yabancı para tedarikinin bir yoludur Svap.

Svap, milli para vererek karşılığında, bütün devletlerin geçerliliğini kabul ettiği döviz veya efektif (yabancı para) almak demektir.

Eğer söylentiler gerçekleşirse Hükümetimiz, 105.000.000.000 Türk Lirası vererek 15.000.000.000,00 Doları Katardan almış olacaktır.

***

Merkez Bankamız kurulurken 1930 yılında tüccar ve kişilere satılması gereken “D” hisse grubundan 1 hisseyi günün Osmanlı Bankası müdürünün ısrarı üzerine babam almış. Ben hatıra olarak bu hisseyi muhafaza ediyorum. Merkez Bankası Ana Sözleşmesine göre yıllık Faaliyet Raporunun, istek halinde, ortaklara gönderilmesi zorunludur.

***

2019 Yılı Faaliyet Raporu elime geçti. Şimdi svap işlemine dönelim.

Merkez Bankasının 2019 yılı sonu itibariyle, emisyonda (piyasadaki TL miktarı) bulunduğu Türk lirasının miktarı 153.362.376.187,00 Türk Lirası’dır.               

Svap için verilecek 105.000.000.000,00 Türk Lirası, bu emisyon miktarından düşülünce kalan 48.362.376.187,00 TL ülkenin ihtiyacını karşılayamayacaktır.

Bu durumda, tedavüldeki TL dışında svap karşılığı 105.000.000.000,00 TL Merkez Bankası tarafından basılarak verilecektir.

***

                Peki, Katar bu parayı nerede kullanabilir? TL, dünya para piyasasında değerli bir para durumunda değildir. Dolayısıyla Türkiye dışında, başka ülkelerle alışverişte kullanamayacaktır. Geriye bu paranın tekrar ülkemize dönme ihtimalinden başka bir olasılık görülemiyor. Ancak Katar hükümeti, elindeki TL ile ülkemizden gayrimenkul veya menkul emtia almada kullanabilecektir.

            ***

            105.000.000.000,00 TL, ülkemize döndüğünde, piyasaya girince enflasyonu kamçılayacaktır. Enflasyonun yükselmemesi için bu 105.000.000.000,00 Türk Lirası’nın piyasadan çekilmesi gerekecektir. Bu da ayrı bir problem doğuracaktır.

            ***

            Eğer svap konusu doğru ise, Katar’a biz çeşitli gayrimenkul, menkul emtiayı peşin satışta bulunmuş gibi oluyoruz.

 

                                                                                Orhan YALKIN

Facebook Yorum

Yorum Yazın