Muzaffer Soran

Muzaffer Soran

Mail: [email protected]

TORBA YASA -2

 

Dünden Devam

5 – Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ile ortaklardan alacaklar     :

Kurumlar vergisi mükelleflerinin 31.12.2013 tarihli bilançolarında yer almakla birlikte, işletmede bulunmayan kasa mevcutları için kasalarını düzeltme olanağı getirilmiştir. Kasa düzeltme işleminden yararlanmak isteyen, Kurumlar vergisi mükelleflerinin, 31.12.2014 tarihine kadar bağlı bulundukları vergi dairesine başvurmaları ve aynı tarihte de kasa farkının % 3’ü oranında vergi ödemeleri gerekmektedir. 

Bu yasadan yararlanan Mükellefler, defter kayıtlarının da düzeltmeye uygun hale getirilmelidir.

Bir örnekle açıklayalım : Soran Limited Şirketinin; 31.12.2013 tarihli bilançosunda kasa hesabı 120.000 TL.’dir. Fiilen kasada bulunmayan tutar, 100.000 TL.’dir. Kasa düzeltmesi amacı ile 20.11.2014 tarihinde başvuruda bulunmuş ve bu tarih itibariyle kasa hesabının bakiyesi, 150.000 TL.’dir.

31.12.2013 tarihinde kasada bulunmayan para için; 100.000 TL. X % 3 = 3.000 TL.

3.000 tl. vergi, 31.12.2014 tarihine kadar bağlı bulunulan vergi dairesine ödenecektir. 

Kayıtların düzeltilmeleri ise;

               _________________________ 20 / 11 / 2014  ____________________ 

 

               689 – DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR HS.                                           100.000

 

                                                                     100  -  KASA HESABI                                                                          100.000

              _______________________________   /   ________________________ 

 

Vergi kaydı,

 

             _________________________  20  /  11  / 2014  ___________________

 

             689 – DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR HS.                                                  3.000

 

                                                                     360  -  ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS.                                          3.000

 

            ________________________________  /   _________________________  

 

İşletmede bulunmayan kasa mevcudunun nazım hesap kaydı, 

 

               _________________________  20  /  11  / 2014  ___________________

 

               950 – KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER HS.                                          103.000

                                                                      951 – KANUNEN KAB.  ED. GİD. KAR HS.                                   103.000

          Verdiğim örneği koruyarak, başvuru tarihindeki kasa hesabı bakiyesi, 90.000 TL. olduğunu varsayalım.  Bu takdirde Soran Limited Şirketi’nin kasa düzeltmesinde bulunacağı rakam en fazla 90.000 TL. olacaktır.

Buna göre ;  31.12.2013 tarihinde kasada bulunmayan para için;  90.000 TL. X % 3 = 2.700 TL.

2.700 tl. vergi, 31.12.2014 tarihine kadar bağlı bulunulan vergi dairesine ödenecektir. 

Kayıt düzeltmeleri ise;

               _________________________ 20 / 11 / 2014  ____________________ 

 

               689 – DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR HS.                                           90.000

 

                                                                     100  -  KASA HESABI                                                                          90.000

              _______________________________   /   ________________________ 

 

Vergi kaydı,

 

             _________________________  20  /  11  / 2014  ___________________

 

             689 – DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR HS.                                                  2.700

                                                                     360  -  ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS.                                          2.700

 

            ________________________________  /   _________________________  

İşletmede bulunmayan kasa mevcudunun nazım hesap kaydı, 

             _________________________  20  /  11  / 2014  ___________________

 

             950 – KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER HS.                                               92.700

 

                                                                      951 – KANUNEN KAB.  ED. GİD. KAR HS.                                    92.700

            ________________________________  /   _________________________

Kurumlar vergisi mükelleflerinin, İşletmenin asıl çalışma konusu dışında, ortaklara ödünç para verme  durumunda,  kayıtlarda görünen ve işletmede bulunmayan bu alacak hesaplarını düzeltme imkanı getirilmiştir.

Bu düzeltme için, 31.12.2014 tarihine kadar,  bağlı bulundukları vergi dairesine başvurmaları ve aynı tarihte hesaplanan vergiyi ödemeleri  gerekmektedir.

Hesaplariçin;  ortaklardan alacaklı bulunulan tutar ile, ortaklara borçlu bulunulan tutar arasındaki net rakam hesaplanacak ve düzeltme buna göre yapılacaktır.

Bu konuyu bir örnekle açıklayalım. ;

Soran Limited Şirketinin 31.12.2013 tarihli bilançosunda ortaklarla ilgili hesaplar aşağıdaki gibidir. 30.11.2014 tarihinde başvuruda bulunulmuş ve başvuru tarihinde rakamlar değişmemiştir.

131 – ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI    –   150.000 TL.

231 – ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI    –   250.000 TL.

331 – ORTAKLARA BORÇLARLAR HESABI       –   100.000 TL.

431 – ORTAKLARA BORÇLAR HESABI              –   200.000 TL.

Netleştirme           ;   ( 150.000 + 250.000 ) – ( 100.000 + 200.000 )  =  100.000 TL.

 

Vergi hesaplama ;   100.000 TL. X % 3  = 3.000 TL.

3.000 TL. vergi 31.12.2014 tarihine kadar bağlı bulunulan vergi dairesine ödenecektir.

Kayıt düzeltmeleri ise;

               _________________________ 30 / 11 / 2014  ____________________ 

               689 – DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR HS.                                          100.000

                                                                        131 – ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI                                50.000

                                                       ( 131 HESAP   150.000 –  331 HESAP    100.000 )

                                                                        231 – ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI                                50.000

                                                       ( 231 HESAP   150.000 –  431 HESAP    100.000 )

 

              _______________________________   /   ________________________ 

Vergi kaydı,

             _________________________ 30  /  11  / 2014  ___________________

             689 – DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR HS.                                                  3.000

                                                                     360  -  ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS.                                          3.000

            ________________________________  /   _________________________  

 

Bilançoda görülmekle beraber İşletmede bulunmayan ortak alacaklarının nazım hesap kaydı, 

             _________________________  30  /  11  / 2014  ___________________

             950 – KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER HS.                                            103.000

                                                                      951 – KANUNEN KAB.  ED. GİD. KAR HS.                                   103.000

            ________________________________  /   _________________________ 

 

 

Kasa ve Ortaklardan alacaklar veya  borç ile ilgili düzeltmeler için, Nisan ayında verilen Kurumlar vergisi beyanname ekindeki 31.12.2013 tarihli bilançolar esas alınacaktır. Düzeltme amacı ile verilen beyanname ekindeki düzeltilmiş bilanço rakamları dikkate alınmayacaktır.

Yapılandırma kapsamında ödenen vergiler, Gelir veya Kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecektir.

Gelir ve Kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir.

Devam edecek

Facebook Yorum

Yorum Yazın